معنی و ترجمه کلمه دارای برگ غیر سوزنى به انگلیسی دارای برگ غیر سوزنى یعنی چه

دارای برگ غیر سوزنى

broad leaved

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها