معنی و ترجمه کلمه داروى اسپسیالیته به انگلیسی داروى اسپسیالیته یعنی چه

داروى اسپسیالیته

patent medicine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها