معنی و ترجمه کلمه داروى تب بر به انگلیسی داروى تب بر یعنی چه

داروى تب بر

pyretic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها