معنی و ترجمه کلمه داروى حشره کش به انگلیسی داروى حشره کش یعنی چه

داروى حشره کش

insecticide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها