معنی و ترجمه کلمه داروى غمزدا به انگلیسی داروى غمزدا یعنی چه

داروى غمزدا

nepenthe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها