معنی و ترجمه کلمه داروى مسکن دادن به انگلیسی داروى مسکن دادن یعنی چه

داروى مسکن دادن

narcotize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها