معنی و ترجمه کلمه داروى مسکن به انگلیسی داروى مسکن یعنی چه

داروى مسکن

ataractic
ataraxic
sedative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها