معنی و ترجمه کلمه داروى چشم درد به انگلیسی داروى چشم درد یعنی چه

داروى چشم درد

ophthalmic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها