معنی و ترجمه کلمه دارویى کردن به انگلیسی دارویى کردن یعنی چه

دارویى کردن

medicate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها