معنی و ترجمه کلمه دارویى کردن به انگلیسی دارویى کردن یعنی چه

دارویى کردن

medicate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها