معنی و ترجمه کلمه دارویى که موقتا ناخوشى را سبک سازد به انگلیسی دارویى که موقتا ناخوشى را سبک سازد یعنی چه

دارویى که موقتا ناخوشى را سبک سازد

palliative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها