معنی و ترجمه کلمه داستان کوتاه به انگلیسی داستان کوتاه یعنی چه

داستان کوتاه

conte
novelet
novelette
short story

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها