معنی و ترجمه کلمه داشتن یک همسر به انگلیسی داشتن یک همسر یعنی چه

داشتن یک همسر

monogamy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها