معنی و ترجمه کلمه داغ کردن پژمرده کردن یا شدن به انگلیسی داغ کردن پژمرده کردن یا شدن یعنی چه

داغ کردن پژمرده کردن یا شدن

sear

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها