معنی و ترجمه کلمه دافع کرم روده به انگلیسی دافع کرم روده یعنی چه

دافع کرم روده

anthelmintic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها