معنی و ترجمه کلمه دامنه تپش به انگلیسی دامنه تپش یعنی چه

دامنه تپش

pulse amplitude

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها