معنی و ترجمه کلمه دانشمند عروض و بدیع به انگلیسی دانشمند عروض و بدیع یعنی چه

دانشمند عروض و بدیع

prosodist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها