معنی و ترجمه کلمه دانشگاهى به انگلیسی دانشگاهى یعنی چه

دانشگاهى

collegiate
varsity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها