معنی و ترجمه کلمه دانش آموخته به انگلیسی دانش آموخته یعنی چه

دانش آموخته

alumnus
postgraduate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها