معنی و ترجمه کلمه دانش گریزى به انگلیسی دانش گریزى یعنی چه

دانش گریزى

misology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها