معنی و ترجمه کلمه درازاى تپش به انگلیسی درازاى تپش یعنی چه

درازاى تپش

pulse length

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها