معنی و ترجمه کلمه درازاى مدرک به انگلیسی درازاى مدرک یعنی چه

درازاى مدرک

record length

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها