معنی و ترجمه کلمه دراز شدنى به انگلیسی دراز شدنى یعنی چه

دراز شدنى

tractile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها