معنی و ترجمه کلمه دربدرى به انگلیسی دربدرى یعنی چه

دربدرى

errantry
peregrination
vagabondage
vagabondism
vagrancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها