معنی و ترجمه کلمه دربین راه بودن به انگلیسی دربین راه بودن یعنی چه

دربین راه بودن

intercept

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها