معنی و ترجمه کلمه درتانک یا مخزن جاى دادن به انگلیسی درتانک یا مخزن جاى دادن یعنی چه

درتانک یا مخزن جاى دادن

tank

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها