معنی و ترجمه کلمه درجاى خود خشک شدن به انگلیسی درجاى خود خشک شدن یعنی چه

درجاى خود خشک شدن

transfix

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها