معنی و ترجمه کلمه درجعبه گذاردن به انگلیسی درجعبه گذاردن یعنی چه

درجعبه گذاردن

crate
pyx

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها