معنی و ترجمه کلمه درجه اوج در یک نمودار آمارى به انگلیسی درجه اوج در یک نمودار آمارى یعنی چه

درجه اوج در یک نمودار آمارى

kurtosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها