معنی و ترجمه کلمه درجه بندى داخلى به انگلیسی درجه بندى داخلى یعنی چه

درجه بندى داخلى

intergradation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها