معنی و ترجمه کلمه درجه دوم بودن به انگلیسی درجه دوم بودن یعنی چه

درجه دوم بودن

second

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها