معنی و ترجمه کلمه درجه گرفتن به انگلیسی درجه گرفتن یعنی چه

درجه گرفتن

graduate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها