معنی و ترجمه کلمه درجه یا تقسیم بندى فرعى به انگلیسی درجه یا تقسیم بندى فرعى یعنی چه

درجه یا تقسیم بندى فرعى

vernier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها