معنی و ترجمه کلمه درجه یخ بندان به انگلیسی درجه یخ بندان یعنی چه

درجه یخ بندان

freezing point

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها