معنی و ترجمه کلمه درجواب عاجز کردن به انگلیسی درجواب عاجز کردن یعنی چه

درجواب عاجز کردن

flummox

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها