معنی و ترجمه کلمه درحال یورش و چپاول به انگلیسی درحال یورش و چپاول یعنی چه

درحال یورش و چپاول

sacking

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها