معنی و ترجمه کلمه درخاک دنهادن به انگلیسی درخاک دنهادن یعنی چه

درخاک دنهادن

graven

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها