معنی و ترجمه کلمه درختستان به انگلیسی درختستان یعنی چه

درختستان

bosket
bosquet
brake
glade
grove
shaw
shinnery
tope
woodland

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها