معنی و ترجمه کلمه درخت ارغوان به انگلیسی درخت ارغوان یعنی چه

درخت ارغوان

gainer
judas tree
redbud

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها