معنی و ترجمه کلمه درخت بقم به انگلیسی درخت بقم یعنی چه

درخت بقم

haematoxylon
logwood

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها