معنی و ترجمه کلمه درخت بید به انگلیسی درخت بید یعنی چه

درخت بید

sallow
willow
withy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها