معنی و ترجمه کلمه درخت جنسه یا جنسان به انگلیسی درخت جنسه یا جنسان یعنی چه

درخت جنسه یا جنسان

ginseng

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها