معنی و ترجمه کلمه درخت خرما به انگلیسی درخت خرما یعنی چه

درخت خرما

date
datepalm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها