معنی و ترجمه کلمه درخت فوفل به انگلیسی درخت فوفل یعنی چه

درخت فوفل

betel palm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها