معنی و ترجمه کلمه درخت مقدس به انگلیسی درخت مقدس یعنی چه

درخت مقدس

guaiacum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها