معنی و ترجمه کلمه درخت نارگیل به انگلیسی درخت نارگیل یعنی چه

درخت نارگیل

coco
cocoa
coconut palm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها