معنی و ترجمه کلمه درخت نشین به انگلیسی درخت نشین یعنی چه

درخت نشین

arboraceous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها