معنی و ترجمه کلمه درخت کاج گرجستانى که چوبش خشک و داراى قیراست و خوب مى سوزد به انگلیسی درخت کاج گرجستانى که چوبش خشک و داراى قیراست و خوب مى سوزد یعنی چه

درخت کاج گرجستانى که چوبش خشک و داراى قیراست و خوب مى سوزد

lightwood

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها