معنی و ترجمه کلمه درخت کاد اصفر به انگلیسی درخت کاد اصفر یعنی چه

درخت کاد اصفر

gambier
gambir

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها