معنی و ترجمه کلمه درخت کاکائو به انگلیسی درخت کاکائو یعنی چه

درخت کاکائو

chocolate tree
coco
cocoa

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها