معنی و ترجمه کلمه درخت کوچک روینده در زیر درخت به انگلیسی درخت کوچک روینده در زیر درخت یعنی چه

درخت کوچک روینده در زیر درخت

underbrush

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها